Σταύρος Ιωάννου
Σταύρος Ιωάννου
Σταύρος Ιωάννου

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος – Group Chief Operating Officer (CΟΟ) & Διεθνείς Δραστηριότητες της Τράπεζας Eurobank AE

Σταύρος Ιωάννου

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος – Group Chief Operating Officer (CΟΟ) & Διεθνείς Δραστηριότητες

Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Eurobank AE και Mέλος της Διοικητικής Επιτροπής και της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ομίλου Eurobank. 

Από το 2005 έως το 2008 θήτευσε ως Διευθύνων Σύμβουλος στην Τράπεζα Eurobank AD Beograd, στη Σερβία, της οποίας και παραμένει Μέλος του ΔΣ μέχρι και σήμερα. Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Retail Banking (2013 – 2014). Είναι Mέλος ΔΣ της Eurobank Bulgaria AD από τον Οκτώβριο 2015, Μέλος ΔΣ της ERB Property Services από το Νοέμβριο 2013  και της Eurobank Cyprus Ltd από το Νοέμβριο 2015. Είναι Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ERB Business Services από τον Δεκέμβριο 2014 ενώ του έχει ανατεθεί ο ρόλος του Προέδρου του ΔΣ της BE – Business Exchanges AΕ από τον Ιανουάριο 2014. 

Είναι Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. 

Κατέχει πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιά και Masters in Banking & Finance από το University of Wales, United Kingdom.  

Από το 2012 συμβάλει ενεργά στο να γίνει πράξη και να ευδοκιμήσει το όραμα για τη δημιουργία του Προγράμματος egg-enter.grow.go για την υποστήριξη της νεανικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας, τόσο από τον ρόλο του στην Συμβουλευτική Επιτροπή του προγράμματος όσο και από την θέση του στον Όμιλο Eurobank.