Μάρθα Κεσίσογλου
Μάρθα Κεσίσογλου μέλος Συντονιστικής Επιτροπής egg – enter•grow•go
Μάρθα Κεσίσογλου

Διευθύντρια Marketing, Wholesale Banking, ΕΚΕ & Δημοσίων Σχέσεων, Eurobank

Μάρθα Κεσίσογλου