Μιχάλης Τσαρμπόπουλος
Μιχάλης Τσαρμπόπουλος μέλος Συντονιστικής Επιτροπής egg – enter•grow•go
Μιχάλης Τσαρμπόπουλος

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Group Chief Digital Officer και Επικεφαλής του Τομέα Global Transaction Banking της Eurobank.

Μιχάλης Τσαρμπόπουλος