Μιχάλης Τσαρμπόπουλος
Μιχάλης Τσαρμπόπουλος μέλος Συντονιστικής Επιτροπής egg – enter•grow•go
Μιχάλης Τσαρμπόπουλος

Group Chief Digital Officer, Eurobank

Μιχάλης Τσαρμπόπουλος