Οι αιτήσεις ξεκίνησαν! Έχεις άλλες 30 μέρες για να υποβάλεις τη δική σου.

Οι αιτήσεις ξεκίνησαν! Έχεις άλλες 30 μέρες για να υποβάλεις τη δική σου.

ΚΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗ

Finabyss

Η πλατφόρμα της Finabyss είναι μια καθαρά FinTech λύση για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών των λογαριασμών μεσεγγύησης (escrows). Μειώνει τα διαχειριστικά κόστη και απλοποιεί τις διαδικασίες.

Η Finabyss παρέχει λύσεις τόσο για πληρωμές όσο και για οικονομική / λογιστική διαχείριση.

Finabyss
Finabyss
Alumni
Finabyss

Κλάδοι

Fintech