ΚΥΤΙΟΝ

Agro επιχειρηματικότητα
Industry Κλάδοι
Agro επιχειρηματικότητα

Το μέλλον των εποχιακών καλλιεργειών είναι θερμοκηπιακό και το ΚΥΤΙΟΝ Aeir είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα γεωργίας ακριβείας ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε θερμοκήπια κλειστού τύπου. 

Απευθυνόμαστε σε καινοτόμους παραγωγούς που επιθυμούν να γνωρίζουν τι συμβαίνει στα θερμοκήπιά τους 24 ώρες το 24ωρο. Σε καλλιεργητές που στοχεύουν στη βελτίωση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών της σοδειάς τους με παράλληλη μείωση των εισροών τους.

Το cablebot ΚΥΤΙΟΝ Aeir κινείται με ταχύτητα πάνω από την καλλιέργεια, σκανάρει και συλλέγει πληροφορίες για το μικροκλίμα. Χάρη στην τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης και σε συνδυασμό με άλλα δεδομένα, θέτει σε λειτουργία τους αυτοματισμούς ελέγχου κλίματος, καθώς και τη ζωνοποιημένη άρδευση του θερμοκηπίου.

Το πρώτο πιλοτικό εναέριο ΚΥΤΙΟΝ στέλνει ήδη δεδομένα στην εταιρεία από μια φάρμα ιπποφαούς στα Μετέωρα. 

Μέσα από τη συνεργασία της με το egg, στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη των τεχνολογιών της σε επίπεδο MVP.

To KYTION είναι προϊόν της MDN Labs, μιας startup ρομποτικής και αγροτεχνολογίας από την Πάτρα.