Labyrinth of Senses

Το Labyrinth of Senses είναι ένα βιωματικό εργαστήρι εξοικείωσης με την αναπηρία.

Για να διασχίσει κάποιος το Labyrinth of Senses θα χρησιμοποιήσει αφή, ακοή, όσφρηση και όραση ως εργαλεία για ένα ταξίδι διαφορετικής αντίληψης και σκέψης.

Το συγκεκριμένο εργαστήρι σε οδηγεί σε έναν κόσμο όπου κυριαρχεί η διαφορετικότητα, η ισότητα, η αποδοχή και ο σεβασμός.

Labyrinth of Senses
Labyrinth of Senses
Current
Labyrinth of Senses

Κλάδοι

Κοινωνική Οικονομία & Κοινωνία της γνώσης