Γαβριήλ Μαυρέλης
Γαβριήλ Μαυρέλης
Γαβριήλ Μαυρέλης

Έμπειρο εκτελεστικό στέλεχος διοίκησης και επιχειρηματίας με πολύχρονη εμπειρία στο τομέα της Γεωπληροφορικής.

Γαβριήλ Μαυρέλης

Έμπειρο εκτελεστικό στέλεχος διοίκησης και επιχειρηματίας με πολύχρονη εμπειρία στο τομέα της Γεωπληροφορικής. Υποστηρίζει δυναμικά την καθιέρωση των ανοικτών προτύπων, τις δράσεις της κοινότητας του ελεύθερου λογισμικού και την ιδέα του διαμοιρασμού των δεδομένων και της γνώσης. Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδίων καθώς τον επανασχεδιασμό επιχειρησιακών ροών με στόχο την βελτίωση της κερδοφορίας. Διαθέτει ικανότητες σε θέματα στρατηγικής και υλοποίησης, στοχοθέτηση και επίτευξη κερδοφορίας, διοίκησης, καθοδήγησης στελεχιακού δυναμικού, διεθνούς,  επιχειρηματικότητας. Σημαντική τεχνογνωσία σε τεχνικά θέματα Γεωπληροφορικής, Ανοικτών δεδομένων, Επιχειρηματικής Ευφυίας, Περιβάλλοντος, Τηλεπισκόπησης. Είναι Μηχανικός (ΕΜΠ) ειδικευμένος σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Henley Business School).