Πάνος Χατζάκος
panos xatzakos
Πάνος Χατζάκος

Επικεφαλής Χώρας στην εταιρεία TWI Ltd

Πάνος Χατζάκος

Ο Δρ Πάνος Χατζάκος είναι Επικεφαλής Χώρας στην εταιρεία TWI Ltd και Πρόεδρος του ΔΣ της TWI Hellas. Πιστεύει στην προοπτική της Ελλάδας και ιδιαίτερα στη δυναμική που διαμορφώνει το ανθρώπινό της κεφάλαιο. Για αυτό το λόγο ίδρυσε τη θυγατρική της TWI στην Ελλάδα ώστε να συνεισφέρει στην παραμονή - και τελικά την επιστροφή - των επιστημόνων και του καταρτισμένου προσωπικού στην χώρα. 

O Πάνος συνδυάζει γνώσεις υψηλής τεχνολογίας, εμπειρία διοίκησης επιχειρήσεων και επενδύσεων και πρακτική άσκηση συμβουλευτικής. Πέρασε τα πρώτα χρόνια της καριέρας του στην ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη έρευνα και τα υπόλοιπα στη διαχείριση έργων, ανθρώπων, οργανισμών και επενδύσεων.

Επικεντρώνει στην στρατηγική και την οργανωτική δομή των επιχειρήσεων. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, επικεντρώνει στην καινοτομία και τη χρηματοδότηση με στόχο τη μοχλεύση ίδιων πόρων με ξένους (δημόσιους ή ιδιωτικούς) για την ανάπτυξη και εμπορική διάθεση νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Ο Πάνος πιστεύει στην δια βίου εκπαίδευση και προσφέρει τις υπηρεσίες του αφιλοκερδώς για να βοηθήσει περιθωριοποιημένους συνανθρώπους μας να φτάσουν τις πραγματικές τους δυνατότητες. Ιδανικά, επιδιώκει να το κάνει μέσα από σχήματα και μηχανισμούς που έχουν τη δυνατότητα να μοχλεύσουν τους διαθέσιμους πόρους ώστε να επιτύχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα.