Πάνος Θεοδώρου
Πάνος Θεοδώρου

Εμπορικός διευθυντής στην Eurobank, υπεύθυνος για την εξυπηρέτηση και ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Πάνος Θεοδώρου

Εμπορικός διευθυντής στην Eurobank, υπεύθυνος για την εξυπηρέτηση και ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Το πεδίο δραστηριοποίησης αφορά την εξυπηρέτηση & διευκόλυνση της καθημερινών συναλλαγών μιας επιχείρησης, την διασφάλιση των κατάλληλων χρηματοδοτικών πόρων για την εύρυθμη λειτουργία και την ανάπτυξης της., καθώς και τη συμβουλευτική υποστήριξη για την βελτίωση της αποδοτικότητας της. Ο Πάνος εργάζεται στη Eurobank από το 1998, διαθέτει σημαντική εμπειρία από όλα τα τμήματα του Retail Banking, έχοντας διατελέσει διευθυντής περιφέρειας καταστημάτων Πελοποννήσου. Είναι απόφοιτος του Bradford Business School (BSc) Business Management και έχει MBA από το ALBA Graduate School.