Εξωστρέφεια, επιχειρηματική δικτύωση και συμβουλευτική

Για τη στήριξη της επιχειρηματικής λειτουργίας και ανάπτυξης των νέων ομάδων και την ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητάς τους κατά τα στάδια εκκόλαψης εντός του προγράμματος, το egg – enter•grow•go παρέχει τις ευκαιρίες εξωστρέφειας και επιχειρηματικής δικτύωσης, αλλά και τη συμβουλευτική σε οικονομικά και επιχειρηματικά θέματα των εταιρειών του.

Χρηματικά βραβεία Eurobank

Σύστημα οικονομικής επιβράβευσης των επιχειρηματικών ομάδων με τις καλύτερες επιδόσεις βάσει προκαθορισμένων δεικτών (KPIs) σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία υλοποίησης του προγράμματος.

Εκπαιδευτικές και επιχειρηματικές αποστολές

Το πρόγραμμα εξωστρέφειας egg – enter•grow•go, όπου κάθε χρόνο υλοποιούνται εκπαιδευτικές και επιχειρηματικές αποστολές σε Ευρώπη, ΗΠΑ, Καναδά και Μ. Ανατολή σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο, οργανισμούς ανάπτυξης startup επιχειρηματικότητας και θεσμικούς φορείς στη χώρα προορισμού. Στόχος του προγράμματος εξωστρέφειας είναι η διασύνδεση των επιχειρηματιών με ώριμα startup οικοσυστήματα του εξωτερικού και εν δυνάμει πελάτες, συνεργάτες και επενδυτές διεθνώς.

Β2Β match-making

Υποστήριξη και δικτύωση των ομάδων με δυνητικούς πελάτες / στρατηγικούς συνεργάτες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα αναπτύξουν κατά τη φάση GROW του προγράμματος, αλλά κυρίως στη φάση GO όπου η επαφή με εν δυνάμει πελάτες είναι περισσότερο αναγκαία.

Διαδικτυακή πύλη διεθνούς εμπορίου Exportgate.gr

Με τη βραβευμένη διαδικτυακή πύλη διεθνούς εμπορίου Exportgate.gr βοηθάμε τις εταιρείες του egg – enter•grow•go, οι οποίες έχουν εξαγώγιμο προϊόν ή υπηρεσία, να δικτυώνονται στην παγκόσμια αγορά και να αναζητούν συνέργειες για τα προϊόντα τους σε όλο τον κόσμο. Τους δίνουμε πρόσβαση σε εξελιγμένα εργαλεία και πηγές εξειδικευμένης πληροφόρησης για να αναπτύσσουν δυναμικά την εμπορική τους δραστηριότητα.

Μέσα από την πύλη διεθνούς εμπορίου Exportgate.gr, Έλληνες και Κύπριοι εξαγωγείς και εισαγωγείς έχουν τη δυνατότητα να διεισδύουν σε διεθνείς αγορές και να δικτυώνονται επιχειρηματικά εκτός συνόρων:

  • Εντάσσονται στο νέο διεθνές επιχειρηματικό δίκτυο Trade Club. Το Trade Club Alliance είναι ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή δίκτυα εμπορίου. Καλύπτει 22 χώρες και έχει την υποστήριξη 7 τραπεζικών ομίλων. Το Exportgate.gr εντάσσεται στο Trade Club Alliance μέσα από τη στρατηγική συνεργασία της Eurobank με την Banco Santander.
  • Δικτυώνονται με πιθανούς συνεργάτες από όλο τον κόσμο. Τα μέλη του Exportgate.gr χρησιμοποιούν σύγχρονα εργαλεία δικτύωσης για να εντοπίζουν πιθανούς συνεργάτες για τα προϊόντα τους στο εξωτερικό.
  • Ενημερώνονται για τις τελευταίες τάσεις και εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά για πάνω από 180 χώρες. Από την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη διεθνούς εμπορίου του Exportgate.gr τα μέλη λαμβάνουν δυναμική πληροφόρηση για μακροοικονομικά θέματα και στατιστικά στοιχεία, τάσεις αγοράς και συμπεριφορά καταναλωτή ανά χώρα. Επιπλέον, έχουν πρόσβαση σε χρήσιμα εργαλεία για τον όγκο και την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών στη χώρα που τους ενδιαφέρει.

Υπηρεσίες οικονομικών συμβουλών και ανεύρεσης προϊόντων και προγραμμάτων χρηματοδότησης

Υπηρεσίες οικονομικών συμβουλών και ανεύρεσης προϊόντων και προγραμμάτων χρηματοδότησης από εξειδικευμένα στελέχη του προγράμματος με γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο, για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας της επιχείρησης, αλλά και υλοποίησης του αναπτυξιακού τμήματος του επιχειρηματικού σχεδίου των συμμετεχουσών επιχειρήσεων.