Συντονιστική Επιτροπή

Απαρτίζεται από στελέχη της Eurobank και του Corallia και αποτελεί την ανώτερη ομάδα διοίκησης. Η Συντονιστική Επιτροπή του egg – enter•grow•go λαμβάνει όλες τις κρίσιμες αποφάσεις.
Τα μέλη της είναι υπεύθυνα για τη σωστή οργάνωση, την ομαλή υλοποίηση, αλλά και την αποτίμηση των δράσεων του προγράμματος egg – enter•grow•go.