Συντελεστές του egg

Το egg – enter•grow•go δημιουργήθηκε από την Eurobank, σε συνεργασία με το Corallia Clusters Initiative. Στελέχη τους φροντίζουν για την υλοποίηση του προγράμματος μέσα από τη Συντονιστική Επιτροπή του egg – enter•grow•go.

Eurobank

Ο Όμιλος Eurobank είναι ένας δυναμικός χρηματοοικονομικός οργανισμός με παρουσία σε έξι χώρες, σύνολο ενεργητικού €67,4 δισ. και ανθρώπινο δυναμικό 12.094 εργαζόμενους (στοιχεία Σεπτεμβρίου 2020). Ξεκίνησε τη διαδρομή του το 1990 και έπειτα από μια δυναμική πορεία ανάπτυξης και εξαγορών, πρωτοστατεί τα τελευταία χρόνια στις εξελίξεις και τη διαμόρφωση του τραπεζικού περιβάλλοντος. Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών ΑΕ είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου Eurobank.

Με συνολικό δίκτυο 638 σημείων εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο Όμιλος παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Στην Ελλάδα, η Eurobank δραστηριοποιείται με ευρύ δίκτυο λιανικής, εξειδικευμένα κέντρα εξυπηρέτησης επιχειρήσεων, δίκτυο Private Banking και βραβευμένα ηλεκτρονικά κανάλια. Ο Όμιλος επίσης διατηρεί στρατηγική θέση στη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο και το Λονδίνο.

Η φιλοσοφία του Ομίλου εστιάζει στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες του, δίνοντας έμφαση στις εξειδικευμένες και διαφορετικές ανάγκες τους.

Πέρα από την επιχειρηματική δραστηριότητά του, ο Όμιλος επενδύει στη βιώσιμη ανάπτυξη συνδέοντας τις επιχειρηματικές αποφάσεις του με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την κοινωνική υπευθυνότητα και την ορθή εταιρική διακυβέρνησης (ESG). Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιεί ενέργειες και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τους τομείς της Παιδείας, της Κοινωνίας, του Πολιτισμού, της Καινοτομίας και της Νεανικής Επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με αναγνωρισμένους φορείς και οργανώσεις, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται έντονα σε θέματα προστασίας του Περιβάλλοντος, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Corallia Clusters Initiative

Το Corallia, μονάδα του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, ιδρύθηκε το 2005 και έχει αναλάβει την οργανωμένη και συστηματική διαχείριση και ανάπτυξη clusters, αποτελεί θερμοκοιτίδα και επιταχυντή νεανικής επιχειρηματικότητας.

Σήμερα, συντονίζει τρία τεχνολογικά clusters υψηλής εξειδίκευσης στην Ελλάδα, με περισσότερα από 160 μέλη, το gi-Cluster (Ψυχαγωγικές και Δημιουργικές Τεχνολογίες & Εφαρμογές), το mi-Cluster (Συστήματα & Εφαρμογές Νανο/Μικροηλεκτρονικής), το si-Cluster (Διαστημικές Τεχνολογίες & Εφαρμογές) και έχει βραβευτεί με την πιστοποίησης αριστείας Gold Label για τη διαχείρισή τους. Επιπλέον, διαχειρίζεται τη λειτουργία δυο θεματικών Επιχειρηματικών Κέντρων Καινοτομίας (Business Innovation Centres- BICs), το α2-innohub (HQ) στο Μαρούσι και το π1-innohub στην Πάτρα και έχει αποκτήσει πιστοποίηση αριστείας EU|BIC.

Παράλληλα με το επιτυχημένο πρόγραμμα egg, το Corallia υλοποιεί μια σειρά πρωτοβουλιών για την επιτάχυνση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας με σημαντικούς εταίρους και υποστηρικτές: το Educational Trip που υλοποιείται σε συνεργασία με τους Συλλόγους Ελλήνων φοιτητών διεθνώς αναγνωρισμένων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, Hackathons, Ημέρες Καριέρας, Internships Days, Networking Days, κ.ά. To Corallia είναι πιστοποιημένο με ISO 9001:2008, βάσει των διαδικασιών TUV NORD CERT, για το σύστημα διαχείρισης που εφαρμόζει στη διαχείριση προγραμμάτων, έχει αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με σημαντικούς ευρωπαϊκούς φορείς χάραξης πολιτικής καθώς και διεθνείς συνεργασίες στρατηγικής σημασίας.

Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.corallia.org.