Ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα σας

Μέσω του διαδικτυακού τόπου (www.theegg.gr) σας δίνουμε τη δυνατότητα να ενημερώνεστε για το πρόγραμμα egg – enter•grow•go. Πριν χρησιμοποιήσετε τον διαδικτυακό τόπο διαβάστε προσεκτικά τους όρους που διέπουν τη χρήση του.

Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής Eurobank) και η Mονάδα Corallia του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Αθηνά-Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (εφεξής Corallia) λειτουργούν τον διαδικτυακό τόπο www.theegg.gr (εφεξής Διαδικτυακός Τόπος) και αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η παρούσα ενημέρωση έχει σκοπό να σας εξηγήσει πώς χρησιμοποιούνται, κοινοποιούνται και προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει ο Διαδικτυακός Τόπος που επισκέπτεστε. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τους κατωτέρω όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Εάν διαφωνείτε με την παρούσα Ενημέρωση, οφείλετε να διακόψετε και να αποφύγετε την περιήγηση σας στον Διαδικτυακό Τόπο καθώς και την εγγραφή σας στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού.

Υπεύθυνοι Επεξεργασίας

Υπεύθυνοι επεξεργασίας του Διαδικτυακού Τόπου είναι: α. η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E., Όθωνος 8, 105 57, Αθήνα, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000, με ΑΦΜ 094014250, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, τηλ. 210 337 000 και β. η Mονάδα Corallia του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Αθηνά-Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης, Λ. Κηφισίας 44, Μαρούσι, ΑΦΜ 999723442, ΔΟΥ ΦΑΕ Αμαρουσίου.

Έννοια των προσωπικών δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που είτε σας ταυτοποιεί προσωπικά είτε μπορεί να οδηγήσει σε εξακρίβωση της ταυτότητάς σας, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε on-line αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητά σας.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουν η Eurobank και το Corallia

Η Eurobank και το Corallia φροντίζουν για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Eurobank και το Corallia συλλέγουν προσωπικά δεδομένα που παρέχετε εσείς άμεσα ή έμμεσα μέσω εξουσιοδοτημένου από εσάς προσώπου, ως εξής:

 • Για την εγγραφή σας στην υπηρεσία λήψης ενημερωτικών δελτίων (newsletter), θα σας ζητηθεί η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Η παροχή των προσωπικών σας αυτών δεδομένων γίνεται μέσω συμπλήρωσης και υποβολής της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας.
 • Για την εγγραφή σας στον Διαδικτυακό Τόπο και την υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα egg – enter•grow•go θα σας ζητηθούν τα εξής προσωπικά δεδομένα: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, ημερομηνία γέννησης και αριθμός ταυτότητας. Η παροχή των προσωπικών σας αυτών δεδομένων γίνεται μέσω της διαδικασίας εγγραφής στον Διαδικτυακό Τόπο και μέσω της συμπλήρωσης και υποβολής της σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής.

Κατά την εγγραφή σας στις παραπάνω υπηρεσίες, απαγορεύεται να υποβάλετε πληροφορίες που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση. Τέτοιες πληροφορίες θεωρούνται «ειδικές κατηγορίες δεδομένων» σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) που θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018. Τυχόν υποβαλλόμενες ειδικές κατηγορίες δεδομένων θα διαγράφονται.

Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των σκοπών επεξεργασίας για τους οποίους συλλέγονται. Είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.

Η ακρίβεια και η αυθεντικότητα των δεδομένων που υποβάλλετε βαραίνει εσάς. Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτημα για τη διακρίβωση, τη διόρθωση ή την απομάκρυνση των δεδομένων, αυτό θα εξεταστεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα από τον Διαδικτυακό Τόπο

Όταν επισκέπτεστε και αλληλεπιδράτε με τον Διαδικτυακό Τόπο, μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, όπως:

 • Η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας.
 • Ο τύπος του browser και το λειτουργικό σύστημα.
 • Η ταχύτητα της σύνδεσής σας και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας.
 • Βασικές πληροφορίες σύνδεσης με τον διακομιστή.
 • Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω HTML cookies. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την Πολιτική Cookies που εφαρμόζει η Eurobank και το Corallia.

Σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Η Eurobank και το Corallia θα επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για την εγγραφή σας στην υπηρεσία λήψης ενημερωτικών δελτίων (newsletter).
 • Για την εγγραφή σας στον Διαδικτυακό Τόπο, τη συνακόλουθη υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα egg – enter•grow•go και τη διεξαγωγή, υλοποίηση και προβολή του προγράμματος egg – enter•grow•go.

Η Eurobank και το Corallia συλλέγουν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών.

Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων

Τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να πραγματοποιηθούν οι σκοποί της συλλογής και επεξεργασίας τους, και συγκεκριμένα:

 • Μέχρι τρεις μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιότητας στο πρόγραμμα egg – enter•grow•go εάν συμμετείχατε μόνο στη διαγωνιστική φάση ένταξης (enter) χωρίς να προκριθείτε στη φάση μετατροπής της ιδέας σε πρωτότυπο προϊόν ή υπηρεσία (grow).
 • Μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος egg – enter•grow•go, εάν προκριθήκατε στη φάση μετατροπής της ιδέας σε πρωτότυπο προϊόν ή υπηρεσία (grow).

Στη συνέχεια τα εν λόγω δεδομένα διαγράφονται με ασφαλή τρόπο, εκτός εάν προβλέπεται η συνέχιση της τήρησής τους από την κείμενη νομοθεσία.

Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την Eurobank και το Corallia διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Η Eurobank και το Corallia χρησιμοποιούν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, ακολουθούν κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψουν τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Είναι, παρ’ όλα αυτά, δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που χρησιμοποιείτε είναι επαρκώς ασφαλής και προστατεύεται από επικίνδυνα λογισμικά, όπως Trojan, ιούς κ.λπ. Πρέπει να γνωρίζετε ότι χωρίς επαρκή μέτρα ασφάλειας (π.χ. ασφαλή ρύθμιση του browser σας, ενημερωμένο λογισμικό για ιούς, αποτελεσματικό firewall, μη χρήση λογισμικού από αμφίβολες πηγές κλπ.) υπάρχει ο κίνδυνος τα δεδομένα, καθώς και οι κωδικοί που χρησιμοποιείτε για να προστατέψετε την πρόσβαση στα δεδομένα σας, να διαρρεύσουν σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι προσβάσιμα και υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από προσωπικό που λειτουργεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εργάζεται για την Eurobank και το Corallia. Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα μεταφερθούν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ζητηθεί η ύπαρξη κατάλληλων εγγυήσεων.

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων είναι η Eurobank και το Corallia, τα όργανα και οι συντελεστές του προγράμματος egg – enter•grow•go καθώς και οι συνεργαζόμενες εταιρείες στο πλαίσιο υλοποίησης και προβολής του προγράμματος και των υποψηφιοτήτων, ιδίως δε εταιρείες διαφημιστικές, διοργάνωσης event, μέσα μαζικής ενημέρωσης κ.λ.π. (εκτελούντες την επεξεργασία).

Η Eurobank και το Corallia διατηρούν το δικαίωμα να κοινοποιήσουν πληροφορίες που σας αφορούν εάν η νομοθεσία εισάγει αντίστοιχη σχετική υποχρέωση ή εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από τους αρμόδιους κυβερνητικούς/κρατικούς φορείς, από διοικητικές αρχές ή όργανα επιβολής του νόμου.

Δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας και φορητότητας

Δικαιούστε, μετά από έγγραφο αίτημά σας στο email info@egg.gr, να ενημερώνεστε εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν έχουν υποβληθεί ή εξακολουθούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία η όχι. Εφόσον συμβαίνει αυτό, δικαιούστε να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. 

Αναφορικά με την εγγραφή σας στον Διαδικτυακό Τόπο και την υποβολή αίτησης συμμετοχής σας στο πρόγραμμα egg-enter•grow•go, έχετε το δικαίωμα οποτεδήποτε, να διορθώσετε, να συμπληρώσετε, να ενημερώσετε, να διαγράψετε και να ζητήσετε να μεταφερθούν τα προσωπικά σας δεδομένα. Στείλτε email στο info@egg.gr και αναφέρατε τον αριθμό αίτησης που σας στείλαμε κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου σας στο πρόγραμμα.

Για να απεγγραφείτε από τη λίστα αποδεκτών του ενημερωτικού δελτίου (newsletter), έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τον σχετικό σύνδεσμο απεγγραφής στο τέλος του email μέσω του οποίου το λάβατε.

Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων ανηλίκων

Η Eurobank και το Corallia αντιλαμβάνονται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων. Η δυνατότητα εγγραφής στην υπηρεσία των ενημερωτικών δελτίων (newsletter) όπως και η δυνατότητα εγγραφής στο πρόγραμμα egg-enter•grow•go απευθύνονται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών.

Εάν διαπιστωθεί ότι έχουν συλλεχθεί οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 18 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, οι πληροφορίες αυτές θα διαγραφούν το συντομότερο δυνατό. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουν συλλεχθεί πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 18 ετών, ενημερώστε μας στο email info@egg.gr.

Cookies

Η Eurobank και το Corallia για να εξασφαλίσουν τη σωστή λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου, υπό προϋποθέσεις δύνανται να τοποθετούν μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση των cookies από την Eurobank και το Corallia, δείτε την Πολιτική cookies.

Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία
Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τηλ: 2106475628
email contact@dpa.gr

Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση μέσω ειδικών υπερσυνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με διαδικτυακό τόπο που ανήκει σε τρίτους δεν συνεπάγεται ότι η Eurobank ή το Corallia αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη για την πολιτική που ακολουθεί αυτός ο διαδικτυακός τόπο σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Θα πρέπει να ενημερώνεστε σε σχέση με την προστασία των δεδομένων σας σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους.

Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει σε σχέση με την παρούσα ενημέρωση αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό.

Τροποποίηση των όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων

Επειδή η παρούσα ενημέρωση και οι εμπεριεχόμενοι σε αυτή όροι προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να τροποποιηθούν, πρέπει τακτικά να ενημερώνεστε για το περιεχόμενο της παρούσας και να ελέγχετε για τυχόν αλλαγές.