Γνώρισε τους ανθρώπους που φροντίζουν για την καλή οργάνωση και καθημερινή λειτουργία του προγράμματος. Είναι η καρδιά στο οικοσύστημα του egg – enter grow go και το στήριγμα όλων των ομάδων.

Ρούλα Μπαχταλιά μέλος ομάδας του egg – enter•grow•go
Ρούλα Μπαχταλιά
Διευθύντρια egg – enter grow go
«Στο egg – enter grow go έχουμε θέσει ως αδιαπραγμάτευτο στόχο να στηρίζουμε την υγιή ελληνική επιχειρηματικότητα, χωρίς αποκλεισμούς, διότι πιστεύουμε ότι μέσα από εκείνη ενισχύονται η ανάπτυξη, η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας καθώς και η απασχόληση. Σε καιρούς που η καινοτομία, ο εκσυγχρονισμός και η ψηφιακή αναβάθμιση του επιχειρηματικού και παραγωγικού μοντέλου είναι μονόδρομος, ένα φυτώριο καινοτόμου, σύγχρονης σκέψης, ιδεών και προϊόντων είναι de facto ένα σημαντικό πλεονέκτημα που δίνει αξία σε όλες και σε όλους».
Ευθύμης Γεωργακόπουλος
Operations Manager egg – enter grow go
«Στα 11 χρόνια λειτουργίας του, το egg έχει υποστηρίξει περισσότερους από 1.200 νέους επιχειρηματίες και 350 startup εταιρείες. Έχει συμβάλλει θεσμικά στην ανάπτυξη του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας και αποτελεί πρότυπο επιχειρηματικής επιτάχυνσης καινοτόμων εταιρειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μέσω της ίδρυσης του πρώτου Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας (ΣΣΚ) στις ψηφιακές τεχνολογίες στους τομείς τουρισμού και πολιτισμού, προάγουμε συνέργειες εξειδικευμένων επιχειρήσεων με στόχο την ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων αξίας και τεχνολογικών προϊόντων αιχμής. Συμβάλλουμε ενεργά στον εκσυγχρονισμό του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος και στην εξωστρέφεια της ελληνικής επιχειρηματικότητας στην παγκόσμια αγορά».
Ευθύμης Γεωργακόπουλος μέλος ομάδας του egg – enter•grow•go
Άρης Σταμόπουλος μέλος ομάδας του egg – enter•grow•go
Άρης Σταμόπουλος
Στέλεχος egg – enter grow go
«Στα πέντε και πλέον χρόνια εμπειρίας και ενασχόλησής μου με τον κλάδο της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, βασικός μου στόχος είναι οι εταιρείες που υποστηρίζουμε στο egg – enter grow go να λαμβάνουν υπηρεσίες που προσδίδουν υπεραξία στη δραστηριότητά τους. Από τη θέση ευθύνης μου, φροντίζω για τη συνεχή ενδυνάμωση ενός ισχυρού οικοσυστήματος απόφοιτων εταιρειών (egg alumni), με σκοπό την ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ των εταιρειών αλλά και τη σύνδεσή τους με μεγάλα οικοσυστήματα του εξωτερικού».
Αριάννα Ιωαννίδου
Community Manager egg – enter grow go

«Η συστηματική συμμετοχή και ανάδειξη της γυναικείας εκπροσώπησης στον επιχειρηματικό κλάδο καθώς και η σύνδεση των Ακαδημαϊκών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες για το egg. Προσωπική μου μέριμνα είναι η εισαγωγή βασικών εννοιών της επιχειρηματικότητας καθώς επίσης η προώθηση αποτελεσματικών εργαλείων σε ομάδες και κοινά που προέρχονται από τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας μας».

Αριάννα Ιωαννίδου μέλος ομάδας του egg – enter•grow•go