Συμβουλευτική Επιτροπή

Αποτελείται από διακεκριμένους επιστήμονες, επιχειρηματίες και εμπειρογνώμονες του επιχειρηματικού κόσμου. Η Συμβουλευτική Επιτροπή (Advisory Board) που εποπτεύει το egg – enter grow go, διατυπώνει απόψεις και υποβάλλει προτάσεις, με μοναδικό στόχο τη συνεχή βελτίωση του.