Οι αιτήσεις ξεκίνησαν! Έχεις άλλες 28 μέρες για να υποβάλεις τη δική σου.

Οι αιτήσεις ξεκίνησαν! Έχεις άλλες 28 μέρες για να υποβάλεις τη δική σου.

ΚΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗ

Συμβουλευτική Επιτροπή

Αποτελείται από διακεκριμένους επιστήμονες, επιχειρηματίες και εμπειρογνώμονες του επιχειρηματικού κόσμου. Η Συμβουλευτική Επιτροπή (Advisory Board) που εποπτεύει το egg – enter•grow•go, διατυπώνει απόψεις και υποβάλλει προτάσεις, με μοναδικό στόχο τη συνεχή βελτίωση του.