Σταυρούλα Μπαχταλιά
Σταυρούλα Μπαχταλιά μέλος Συντονιστικής Επιτροπής egg – enter•grow•go
Σταυρούλα Μπαχταλιά

Διευθύντρια egg – enter•grow•go

Σταυρούλα Μπαχταλιά