Ρούλα Μπαχταλιά
Ρούλα Μπαχταλιά μέλος Συντονιστικής Επιτροπής egg – enter•grow•go
Ρούλα Μπαχταλιά

Διευθύντρια egg – enter•grow•go

Ρούλα Μπαχταλιά