Πάνος Καρδάσης
Πάνος Καρδάσης

Διευθυντής Διεύθυνσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Ειδικών Έργων

Πάνος Καρδάσης

Πάνος Καρδάσης
Πάνος Καρδάσης

Διευθυντής Διεύθυνσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Ειδικών Έργων