Δημήτρης Οικονόμου
Δημήτρης Οικονόμου μέλος Συντονιστικής Επιτροπής egg – enter•grow•go
Δημήτρης Οικονόμου

Αναπληρωτής Γενικός Δ/ντής και επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Small Business Banking, Eurobank.

Δημήτρης Οικονόμου

Δημήτρης Οικονόμου
Δημήτρης Οικονόμου μέλος Συντονιστικής Επιτροπής egg – enter•grow•go
Δημήτρης Οικονόμου

Αναπληρωτής Γενικός Δ/ντής και επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Small Business Banking, Eurobank.