Μιχάλης Βλασταράκης
Μιχάλης Βλασταράκης μέλος Συντονιστικής Επιτροπής egg – enter•grow•go
Μιχάλης Βλασταράκης

Γενικός Διευθυντής Marketing, Εταιρικής Επικοινωνίας & Σχέσεων Πελατών Ομίλου Eurobank

Μιχάλης Βλασταράκης

Μιχάλης Βλασταράκης, Γενικός Διευθυντής Marketing, Εταιρικής Επικοινωνίας & Σχέσεων Πελατών Ομίλου Eurobank