Μιχάλης Βλασταράκης
Μιχάλης Βλασταράκης μέλος Συντονιστικής Επιτροπής egg – enter•grow•go
Μιχάλης Βλασταράκης

Γενικός Διευθυντής Marketing και Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου Eurobank

Μιχάλης Βλασταράκης

Μιχάλης Βλασταράκης, Γενικός Διευθυντής Marketing και Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου Eurobank
Μιχάλης Βλασταράκης
Μιχάλης Βλασταράκης μέλος Συντονιστικής Επιτροπής egg – enter•grow•go
Μιχάλης Βλασταράκης

Γενικός Διευθυντής Marketing και Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου Eurobank