Νικόλαος Βογιατζής
Νικόλαος Βογιατζής μέλος Συντονιστικής Επιτροπής egg – enter•grow•go
Νικόλαος Βογιατζής

Chief Development & Operations Officer, Corallia

Νικόλαος Βογιατζής

Νικόλαος Βογιατζής
Νικόλαος Βογιατζής μέλος Συντονιστικής Επιτροπής egg – enter•grow•go
Νικόλαος Βογιατζής

Chief Development & Operations Officer, Corallia