Οι εγγραφές ξεκίνησαν! Έχεις άλλες 37 ημέρες για να υποβάλεις αίτηση.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν! Έχεις άλλες 37 ημέρες για να υποβάλεις αίτηση.

ΚΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗ

AidPlex

Επιστημών Υγείας και Ευζήν
Industry Κλάδοι
Επιστημών Υγείας και Ευζήν
Επικοινωνία Επικοινωνία
www.aidplex.com

Η AidPlex είναι μια MedTech startup που εδρεύει στην Ελλάδα και αναπτύσσει καινοτόμες ορθοπεδικές λύσεις με επίκεντρο τον ασθενή.