Οι αιτήσεις ξεκίνησαν! Έχεις άλλες 34 μέρες για να υποβάλεις τη δική σου.

Οι αιτήσεις ξεκίνησαν! Έχεις άλλες 34 μέρες για να υποβάλεις τη δική σου.

ΚΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗ

BIO2CHP

Η BIO2CHP προσφέρει σε επιχειρήσεις με οργανικά απόβλητα μια γεννήτρια η οποία μετατρέπει οργανική ύλη σε χαμηλού κόστους πράσινη ενέργεια.
BIO2CHP