Οι εγγραφές ξεκίνησαν! Έχεις άλλες 23 ημέρες για να υποβάλεις αίτηση.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν! Έχεις άλλες 23 ημέρες για να υποβάλεις αίτηση.

ΚΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗ

BIO2CHP

Βιώσιμη ανάπτυξη
Η BIO2CHP προσφέρει σε επιχειρήσεις με οργανικά απόβλητα μια γεννήτρια η οποία μετατρέπει οργανική ύλη σε χαμηλού κόστους πράσινη ενέργεια.