Οι εγγραφές ξεκίνησαν! Έχεις άλλες 30 ημέρες για να υποβάλεις αίτηση.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν! Έχεις άλλες 30 ημέρες για να υποβάλεις αίτηση.

ΚΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗ
Alumni
Industry
Κλάδοι
Επιστημών Υγείας και Ευζήν

CeBTec

Επιστημών Υγείας και Ευζήν

H CeBTec αποτελεί τεχνοβλαστό του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών η οποία φιλοδοξεί να κυριαρχήσει στην παγκόσμια αγορά φορητών διαγνωστικών και αναλυτικών συστημάτων. Η επιχειρηματική ομάδα και οι συνεργάτες της διαθέτουν ερευνητική εμπειρία μεγαλύτερη των 25 ετών, με προϊόντα μεγάλης τεχνολογικής ωριμότητας (TRL>8) και ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο πορτφόλιο ευρεσιτεχνιών, εθνικών και διεθνών. Βασικό πυρήνα της τρέχουσας γραμμής προϊόντων της εταιρείας είναι η τεχνολογία βιοηλεκτρικών βιοαισθητήρων βασισμένων στη Μοριακή Αναγνώριση μέσω Μεμβρανικής Μηχανικής, η οποία επιτρέπει τη διεξαγωγή εξαιρετικά ευαίσθητων διαγνωστικών τεστ εντός μόλις 3 λεπτών και με χαμηλό κόστος.

Στην παρούσα φάση η στόχευση των προϊόντων της CeBTec αφορά την ταχύτατη, άμεση και εξαιρετικά φθηνή ανίχνευση αναπνευστικών ιών καθώς και αντισωμάτων έναντι αυτών ως αποτέλεσμα έκθεσης, νόσου ή εμβολιασμού. Σταδιακά η CeBTEc θα επεκταθεί και σε άλλες τεχνολογίες διαγνωστικών συστημάτων και αναλύσεων με κύριο γνώμονα την παραγωγή πρωτότυπων προϊόντων, χαμηλού κόστους κατασκευής και χρήσης.

Alumni
Industry
Κλάδοι
Επιστημών Υγείας και Ευζήν