ΕΜΤ

Επιστημών Υγείας και Ευζήν
Industry Κλάδοι
Επιστημών Υγείας και Ευζήν
Επικοινωνία Επικοινωνία
www.emt-tech.com

Η εταιρεία ΕΜΤ Technologies παρέχει σύγχρονες ψηφιακές λύσεις και διασυνδεσιμότητα δεδομένων, με βασικούς άξονες την κατασκευή λογισμικού, ασφάλεια ψηφιακών συστημάτων, ψηφιακό μετασχηματισμό και μηχανογραφική υποστήριξη.

Επενδύει σε πρωτοποριακές ψηφιακές τεχνολογίες, οι οποίες επιτρέπουν την εύκολη μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή και απλοποιούν τη χρήση της τεχνολογίας για την εξυπηρέτηση καθημερινών και ουσιαστικών αναγκών.

Μια από τις βασικές κατευθύνσεις της εταιρείας είναι ο χώρος της υγείας μέσω μιας ψηφιακής λύσης που επιτρέπει την ενοποίηση δεδομένων που σώζουν ζωές.

Η λυση Emergency Response Profile (ERpro) επιτρέπει την ανταλλαγή ιατρικών πληροφοριών, θέσης και σχετικών προσωπικών δεδομένων από οποιαδήποτε συνδεδεμένη συσκευή στους πρώτους ανταποκριτές - διασώστες, επαγγελματίες υγείας και άλλους επαγγελματίες σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Το ERpro βοηθά πρακτικά σε συστήματα και διαδικασίες αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης επιτρέποντας ταχύτερη, καλύτερα προετοιμασμένη και ενημερωμένη αντίδραση έκτακτης ανάγκης.