Οι εγγραφές ξεκίνησαν! Έχεις άλλες 77 ημέρες για να υποβάλεις αίτηση.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν! Έχεις άλλες 77 ημέρες για να υποβάλεις αίτηση.

ΚΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗ
EnzyCeuticals logo
Current
Industry
Κλάδοι
Επιστημών Υγείας και Ευζήν
Επικοινωνία
Επικοινωνία

Η EnzyCeuticals είναι εταιρεία βιοτεχνολογίας που ιδρύθηκε το 2021 στην Αθήνα από ομάδα επιστημόνων και επιχειρηματιών ως spin-off του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι μια εταιρεία έρευνας και ανάπτυξης υψηλής ποιότητας καινοτόμων ενζύμων καθώς και προϊόντων που αξιοποιούν τα ένζυμα στις βιομηχανίες τροφίμων, υγείας και καλλυντικών.

Η EnzyCeuticals αξιοποιεί διεπιστημονική εμπειρία για την ανάπτυξη νέων λύσεων και προϊόντων στον τομέα της ενζυμικής βιοτεχνολογίας. Με συνεχή Έρευνα και Ανάπτυξη η εταιρεία αξιοποιεί τη φυσική βιοποικιλότητα, τη συνθετική βιοτεχνολογία και τις τεχνολογίες πρωτεϊνικής μηχανικής για να αναπτύξει νέα και μοναδικά ένζυμα για ένα ευρύ φάσμα βιοτεχνολογικών και βιομηχανικών εφαρμογών.

Η EnzyCeuticals επίσης κατασκευάζει και προωθεί μια σειρά από γνωστά ανασυνδυασμένα και φυσικά ένζυμα.

EnzyCeuticals logo
Current
Industry
Κλάδοι
Επιστημών Υγείας και Ευζήν
Επικοινωνία
Επικοινωνία