Οι εγγραφές ξεκίνησαν! Έχεις άλλες 30 ημέρες για να υποβάλεις αίτηση.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν! Έχεις άλλες 30 ημέρες για να υποβάλεις αίτηση.

ΚΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗ
Alumni
Industry
Κλάδοι
Βιώσιμη ανάπτυξη

GenARCH “Generative ARCHITECTURE for energy efficiency”

Βιώσιμη ανάπτυξη
Η εταιρεία GenARCH είναι μία πρωτοπόρος επιχείρηση παροχής καινοτόμων αρχιτεκτονικών υπηρεσιών στον τομέα των Κτηρίων Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (nZEB). Αξιοποιώντας τα ψηφιακά εργαλεία παραμετρικού σχεδιασμού σε συνδυασμό με τη βελτιστοποίηση μέσω γενετικών αλγορίθμων και την ενεργειακή προσομοίωση, επιτυγχάνει βέλτιστες λύσεις ενεργειακού σχεδιασμού με διαφοροποιημένη αρχιτεκτονική μορφή για το σχεδιασμό νέων, αλλά και την ενεργειακή αναβάθμιση/ανακαίνιση υφιστάμενων κτηρίων.
Alumni
Industry
Κλάδοι
Βιώσιμη ανάπτυξη