Οι αιτήσεις ξεκίνησαν! Έχεις άλλες 30 μέρες για να υποβάλεις τη δική σου.

Οι αιτήσεις ξεκίνησαν! Έχεις άλλες 30 μέρες για να υποβάλεις τη δική σου.

ΚΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗ

GenARCH “Generative ARCHITECTURE for energy efficiency”

Η εταιρεία GenARCH είναι μία πρωτοπόρος επιχείρηση παροχής καινοτόμων αρχιτεκτονικών υπηρεσιών στον τομέα των Κτηρίων Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (nZEB). Αξιοποιώντας τα ψηφιακά εργαλεία παραμετρικού σχεδιασμού σε συνδυασμό με τη βελτιστοποίηση μέσω γενετικών αλγορίθμων και την ενεργειακή προσομοίωση, επιτυγχάνει βέλτιστες λύσεις ενεργειακού σχεδιασμού με διαφοροποιημένη αρχιτεκτονική μορφή για το σχεδιασμό νέων, αλλά και την ενεργειακή αναβάθμιση/ανακαίνιση υφιστάμενων κτηρίων.
GenARCH “Generative ARCHITECTURE for energy efficiency”
GenARCH “Generative ARCHITECTURE for energy efficiency”
Alumni
GenARCH “Generative ARCHITECTURE for energy efficiency”

Κλάδοι

Βιώσιμη ανάπτυξη

Επικοινωνία

www.genarch.gr
info@genarch.gr