Οι εγγραφές ξεκίνησαν! Έχεις άλλες 37 ημέρες για να υποβάλεις αίτηση.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν! Έχεις άλλες 37 ημέρες για να υποβάλεις αίτηση.

ΚΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗ

Hands Up

Κοινωνική Οικονομία & Κοινωνία της γνώσης
Hands Up
Industry Κλάδοι
Κοινωνική Οικονομία & Κοινωνία της γνώσης
Επικοινωνία Επικοινωνία
www.hands-up.org/

Η καινοτόμος εταιρεία HandsUp προσφέρει υπηρεσίες προσβασιμότητας σε κωφά και βαρήκοα άτομα, όπως διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα, χειλεανάγνωση, διαφήμιση εταιρειών και οργανισμών με βίντεο στη Νοηματική και υπηρεσίες υποτιτλισμού. Επιπλέον, παρέχει υπηρεσίες διαμόρφωσης ιστοσελίδων, ώστε να γίνουν προσβάσιμες και φιλικές στη χρήση από κωφά / βαρήκοα άτομα.

Η HandsUp δημιούργησε το πρώτο προσβάσιμο website στη Νοηματική Γλώσσα, το hands-up.org, όπου κείμενα, άρθρα και ενημερώσεις μετατρέπονται σε μορφή βίντεο με ταυτόχρονη διερμηνεία στη Νοηματική Γλώσσα, αποκλειστικά από επαγγελματίες διερμηνείς και με παράλληλο υποτιτλισμό.

Κατόπιν εμπεριστατωμένων μελετών, η HandsUp λειτουργεί το νέο της app «HandsApp», που αλλάζει τους τρόπους πρόσβασης στα άτομα με προβλήματα ακοής. Μπορούν πλέον ανεμπόδιστα να απολαμβάνουν στον τομέα του πολιτισμού και τουρισμού συνθήκες ισότιμες με εκείνες των ακουόντων.