ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Επιστημών Υγείας και Ευζήν

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝ αναπτύσει ιατρικά συστήματα που αξιοποιούν τη μαγνητική νανοτεχνολογία και κβαντική σπιν χημεία, για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα θεραπειών καρκίνου. Η αποστολή μας είναι να μειώσουμε το βάρος του καρκίνου στη κοινωνία βελτιώνοντας τη ποιότητα ζωής των ασθενών και μειώνοντας το κόστος. Η ανάπτυξη της κοινοτόμου τεχνολογίας μας γίνεται στο Εργαστήριο Cavendish (Τμήμα Φυσικής) του Πανεπιστημίου Καϊμπριτζ. Τα κλινικά δεδομένα μας αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των πρωτοκόλλων της ΗΛΕΚΤΡΟΝ και τη πιθανή δυνατότητα τους να αυξήσουν το προσδόκιμο ζωής των ασθενών με καρκίνο του μαστού, προχωρημένο καρκίνο του μαστού και άλλους τύπους καρκίνου.