Οι εγγραφές ξεκίνησαν! Έχεις άλλες 30 ημέρες για να υποβάλεις αίτηση.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν! Έχεις άλλες 30 ημέρες για να υποβάλεις αίτηση.

ΚΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗ
Inteligg
Alumni
Industry
Κλάδοι
Βιώσιμη ανάπτυξη
Επικοινωνία
Επικοινωνία

Inteligg

Βιώσιμη ανάπτυξη

Η Inteligg είναι μία νεοφυής εταιρεία που δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2018 με κύριο σκοπό να προσφέρει τεχνολογικά προηγμένες και καινοτόμες λύσεις αειφόρου ανάπτυξης για έξυπνες πόλεις και κοινότητες.

Η Inteligg αναπτύσσει προϊόντα, παρέχει υπηρεσίες και ασχολείται με την έρευνα στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, του περιβάλλοντος και των αγροτικών εφαρμογών.

Inteligg
Alumni
Industry
Κλάδοι
Βιώσιμη ανάπτυξη
Επικοινωνία
Επικοινωνία