Οι εγγραφές ξεκίνησαν! Έχεις άλλες 30 ημέρες για να υποβάλεις αίτηση.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν! Έχεις άλλες 30 ημέρες για να υποβάλεις αίτηση.

ΚΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗ
Joule
Alumni
Industry
Κλάδοι
Βιώσιμη ανάπτυξη
Επικοινωνία
Επικοινωνία

Joule

Βιώσιμη ανάπτυξη

Η Joule αναπτύσσει τη πλατφόρμα jHub, ένα Virtual Power Plant ικανό να διαχειριστεί έξυπνα και αποδοτικά οποιουδήποτε τύπου ενεργειακό πόρο. Στην πλατφόρμα εντάσσονται πόροι όπως σταθμοί παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, τελικοί καταναλωτές, σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και μονάδες αποθήκευσης. Το jHub έχει αναπτυχθεί εξολοκλήρου in-house, χρησιμοποιώντας σύγχρονες προγραμματιστικές τεχνικές γεγονός που το καθιστά ευέλικτο και αποτελεσματικό. Η διαχείριση των ενεργειακών πόρων γίνεται βάσει τεχνικών δεικτών και δεικτών ενεργειακών αγορών προκειμένου να εγγυόμαστε την βέλτιστη λειτουργία των πόρων αλλά και το μέγιστο κέρδος.

Joule
Alumni
Industry
Κλάδοι
Βιώσιμη ανάπτυξη
Επικοινωνία
Επικοινωνία