Οι εγγραφές ξεκίνησαν! Έχεις άλλες 77 ημέρες για να υποβάλεις αίτηση.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν! Έχεις άλλες 77 ημέρες για να υποβάλεις αίτηση.

ΚΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗ
Messinian Hub-herbal products & more
Alumni
Industry
Κλάδοι
Agro επιχειρηματικότητα
Επικοινωνία
Επικοινωνία
Η Messinian Hub-herbal products & more είναι μια νέα καινοτόμος επιχείρηση στον τομέα των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών (ΑΦΦ). Συνδυάζει την εγκατάσταση εργαστηρίου μικροπολλαπλασιασμού (in vitro), την εγκατάσταση καθετοποιημένης μονάδας παραγωγής (καλλιέργεια, επεξεργασία, τυποποίηση) ΑΦΦ, καθώς και τη δημιουργία ομάδας παραγωγών εναλλακτικής γεωργίας. Η εταιρία στοχεύει στην αξιοποίηση υψηλής ποιότητας πρώτων υλών ΑΦΦ, όπου ύστερα από επεξεργασία θα τυποποιούνται είτε με τη μορφή φυταρίων πολλαπλασιαστικού υλικού, είτε αποξηραμένης δρόγης, είτε αιθέριων ελαίων. Η βασική καινοτομία έγκειται στην ιστοκαλλιέργεια, δηλαδή στην παραγωγή πολύ μεγάλου αριθμού, γενετικά όμοιων πιστοποιημένων φυτών, στη δυνατότητα πολλαπλασιασμού και διάσωσης απειλούμενων φυτικών ειδών αλλά και στη δυνατότητα διατήρησης πιστοποιημένου γενετικού υλικού επί μακρόν σε τράπεζα διατήρησης φυτικού υλικού. Η μαζική παραγωγή φυτών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, σε περιορισμένο χώρο και χρόνο, σε συνδυασμό με την καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής ΑΦΦ, αποτελεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας, αφού επιδιώκει να καλύψει όλο τον κύκλο παραγωγής, δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας.
Messinian Hub-herbal products & more
Alumni
Industry
Κλάδοι
Agro επιχειρηματικότητα
Επικοινωνία
Επικοινωνία