Οι εγγραφές ξεκίνησαν! Έχεις άλλες 23 ημέρες για να υποβάλεις αίτηση.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν! Έχεις άλλες 23 ημέρες για να υποβάλεις αίτηση.

ΚΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗ

Morphe

Επιστημών Υγείας και Ευζήν
Morphe
Industry Κλάδοι
Επιστημών Υγείας και Ευζήν
Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου λογισμικού και η διάθεση του σε κέντρα υγείας για την κατασκευή τρισδιάστατων εκτυπωμένων ομοιωμάτων για ακτινοθεραπεία. Κύριο χαρακτηριστικό της προτεινόμενης επιχειρηματικής ιδέας είναι η δυνατότητα κατασκευής εξατομικευμένων ομοιωμάτων σε πολύ χαμηλό κόστος με σκοπό τη βελτίωση της διαδικασίας ίασης ανθρώπων που πάσχουν από καρκίνο.