Προέλευσις

Agro επιχειρηματικότητα

Στην Προέλευσις οραματιζόμαστε ένα μέλλον στο οποίο οι άνθρωποι, η φύση και η τεχνολογία θα συνεργάζονται σε ένα βιώσιμο σύστημα διατροφής. Αποστολή μας είναι να βοηθήσουμε τους μικρούς παραγωγούς ώστε να παράγουν βιώσιμα ενθαρρύνοντας τους να προβάλουν την αληθινή ιστορία πίσω από τα προϊόντα τους. Η πλατφόρμα μας παρέχει, σε μικρούς επαγγελματίες παραγωγού, μια σουίτα από εύχρηστα ψηφιακά εργαλεία που τους βοηθά να διαχειριστούν καλύτερα την παραγωγή τους και παράλληλα να παρέχουν ιχνηλασιμότητα σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας των προϊόντων τους, προς τους καταναλωτές.