Οι εγγραφές ξεκίνησαν! Έχεις άλλες 37 ημέρες για να υποβάλεις αίτηση.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν! Έχεις άλλες 37 ημέρες για να υποβάλεις αίτηση.

ΚΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗ

Quadtech

Κοινωνική Οικονομία & Κοινωνία της γνώσης
Quadtech
Industry Κλάδοι
Κοινωνική Οικονομία & Κοινωνία της γνώσης

Η Quadtech αναγνωρίζει την ανάγκη να γίνεται η υπηρεσία καλύτερη μέσα από εργαλεία που μπορούν να εξασφαλίσουν την ποιότητα και αποδοτικότητα που λείπει από τις καθημερινές μας δραστηριότητες. Η ίδρυση της πραγματοποιήθηκε μέσα από το πρόβλημα που αναγνώρισε στον εκπαιδευτικό κλάδο και την δυσκολία των καθηγητών να προσαρμοστούν σε αναπτυσσόμενες τεχνολογίες που βρίσκονται κάτω από την μεθοδολογία του STEAM. Μέσα από τις υπηρεσίες της η υπηρεσία του διδάσκοντα γίνεται καλύτερη και το σχολείο ενσωματώνει τις Νέες Τεχνολογίες ως ένα κομμάτι του στην καθημερινή δραστηριότητα. Τέλος, ο πυλώνας της εκπαίδευσης προσφέρει τα απαραίτητα θεμέλια για την προσθήκη εργαλείων σε καθημερινές δραστηριότητες πολιτών στο φάσμα των smart cities. Από τους πιο μικρούς ήρωες μέχρι τους μεγαλύτερους, η Quadtech κάνει την υπηρεσία σου καλύτερη για να κάνεις τον κόσμο καλύτερο.