Οι εγγραφές ξεκίνησαν! Έχεις άλλες 37 ημέρες για να υποβάλεις αίτηση.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν! Έχεις άλλες 37 ημέρες για να υποβάλεις αίτηση.

ΚΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗ

SOLEX

Βιώσιμη ανάπτυξη
SOLEX
Industry Κλάδοι
Βιώσιμη ανάπτυξη

Τα φωτοβολταϊκά (ΦΒ) παρέχουν μια ελκυστική εναλλακτική λύση στην παραγωγή ενέργειας σε σχέση με τα συμβατικά ορυκτά καύσιμα. Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη παραγωγή ισχύος των φωτοβολταϊκών, τα σφάλματα πρέπει να ανιχνεύονται και να διορθώνονται έγκαιρα. Η SOLEX ασχολείται με ένα από τα πιο σημαντικά σφάλματα φωτοβολταϊκών, την πιθανή επαγόμενη υποβάθμιση (potential induced degradation, PID). Το PID μειώνει την παραγωγή ενέργειας, μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη και να μειώσει τη διάρκεια ζωής των ΦΒ. Η SOLEX έχει αναπτύξει έναν ιδιόκτητο αισθητήρα και λογισμικό χαμηλού κόστους και χαμηλής ισχύος, με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, για την ανάλυση των δεδομένων από αυτόν τον αισθητήρα που μπορεί να ανιχνεύσει το PID, πέντε φορές νωρίτερα από τις υπάρχουσες μεθόδους. Μπορεί να ανιχνεύσει PID όταν η παραγωγή ενέργειας πέφτει μόλις κατά 1%, ενώ οι υπάρχουσες μέθοδοι ανιχνεύουν στο 5% της πτώσης ισχύος. Αυτό σημαίνει ότι με τις υπάρχουσες μεθόδους τα φωτοβολταϊκά υπολειτουργούν για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν εντοπιστεί το πρόβλημα. Αυτό μεταφράζεται σε απώλεια εσόδων και πιθανότητα μόνιμης βλάβης του ΦΒ. Με βάση την τρέχουσα εγκατεστημένη βάση ΦΒ, μόλις το 1% της απώλειας παραγωγής ενέργειας αντιστοιχεί σε πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ που χάνονται ετησίως.