Αθανάσιος Κεφάλας
Αθανάσιος Κεφάλας
Αθανάσιος Κεφάλας

Ο Αθανάσιος Κεφάλας είναι Πρόεδρος των εταιρειών IMERYS Greece S.A. & IMERYS Bauxites Greece S.A.

Αθανάσιος Κεφάλας

Ο Αθανάσιος Κεφάλας είναι Πρόεδρος των εταιρειών IMERYS Greece S.A. & IMERYS Bauxites Greece S.A.

Είναι απόφοιτος της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του EMΠ και έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα Executive MBA στο INSEAD. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του σε θέσεις παραγωγής και εκμετάλλευσης και σταδιακά μετακινήθηκε σε πιο στρατηγικές θέσεις με μεγάλη διεθνή έκθεση, χτίζοντας μία 40χρονη εμπειρία στην εξορυκτική βιομηχανία και την επεξεργασία ορυκτών καθώς και στην επιχειρηματική ανάπτυξη και εταιρική διακυβέρνηση.

Από τον Ιούνιο του 2015 διατελεί Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων και από το 2019 είναι Πρόεδρος της EUBA (European Bentonite Association). Eπίσης είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, μέλος του Δ.Σ. του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ).

Mέλος του ΚΕΜΕΛ από το 2019.

Αθανάσιος Κεφάλας
Αθανάσιος Κεφάλας
Αθανάσιος Κεφάλας

Ο Αθανάσιος Κεφάλας είναι Πρόεδρος των εταιρειών IMERYS Greece S.A. & IMERYS Bauxites Greece S.A.