Αθανάσιος Λιακόπουλος
Αθανάσιος Λιακόπουλος
Αθανάσιος Λιακόπουλος

Ο Αθανάσιος Λιακόπουλος εργάζεται στην εταιρεία Hewlett Packard Enterprise (HPE) από το 2012.

Αθανάσιος Λιακόπουλος

Ο Αθανάσιος Λιακόπουλος εργάζεται στην εταιρεία Hewlett Packard Enterprise (HPE) από το 2012. Ως μέλος της παγκόσμιας ομάδας υπηρεσιών (HPE Pointnext), είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη σύνθετων λύσεων για έξυπνους δημόσιους χώρους (intelligent venues), όπως αθλητικά στάδια, αεροδρόμια, ξενοδοχεία, χώρους γραφείων, μουσεία, κλπ, καθώς και για έξυπνες πόλεις (future cities). Έχει αποκτήσει σημαντική τεχνογνωσία σε σύγχρονες τεχνολογίες, όπως το Διαδίκτυο Πραγμάτων (Internet οf Things) , Τεχνική Νοημοσύνη (Artificial Intelligence), Μηχανική Μάθηση (Machine Learning) και υποδομές γενικευμένης συνδεσιμότητας (ubiquitous connectivity). Έχει συνεισφέρει ενεργά ώστε μεγάλες εταιρίες να αξιοποιήσουν σύγχρονες τεχνολογίες, να κατανοήσουν την συμπεριφορά των τελικών πελατών τους και να κωδικοποιήσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά τους μέσω του ICT, καταστρώνοντας επιχειρηματικά σχέδια και υλοποιώντας με το ελάχιστο δυνατό κόστος τις κατάλληλες υποδομές. Έχει βραβευτεί τόσο κατά την ακαδημαϊκή όσο και επαγγελματική σταδιοδρομία του. Έχει εργαστεί στο χώρο της εφαρμοσμένης έρευνας και έχει πολλαπλές δημοσιεύσεις σε ερευνητικά περιοδικά. Είναι πάντα δεκτικός να ακούσει σε νέες ιδέες και να συνεισφέρει στην προστασία του περιβάλλοντος.