Ελένη Κορίτσα
Ελένη Κορίτσα
Ελένη Κορίτσα

Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Ελένη Κορίτσα

Η κ. Ε. Κορίτσα είναι μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικών Συμβουλίων, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Με πάνω από 30 χρόνια παρουσίας στον χρηματοοικονομικό χώρο, η κα. Κορίτσα έχει μακροχρόνια εμπειρία στον χώρο του Asset Management και Treasury κατέχοντας την θέση της Αναπληρώτριας Διευθύνουσας Συμβούλου στην Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. επί σειρά ετών.  Διακρίνεται για τον δυναμισμό, την αφοσίωση και το πάθος της για τον ευρύτερο χώρο της διαχείρισης κεφαλαίων και επενδύσεων με βαθιά γνώση του κανονιστικού περιβάλλοντος, εξαιρετικές διαπροσωπικές δεξιότητες, αμεσότητα στην επικοινωνία, ταχεία αντίληψη και υψηλή προσαρμοστικότητα.

Η κ. Κορίτσα είναι κάτοχος CFA in ESG Investing, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου M.Sc. στα Οικονομικά από το London School of Economics and Political Science και αριστούχος απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ελένη Κορίτσα
Ελένη Κορίτσα
Ελένη Κορίτσα

Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.