Ευάγγελος Κωνσταντίνης
Ευάγγελος Κωνσταντίνης
Ευάγγελος Κωνσταντίνης

Ο Ευάγγελος Κωνσταντίνης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της NTT DATA Greece.

Ευάγγελος Κωνσταντίνης

Ο Ευάγγελος Κωνσταντίνης είναι στέλεχος με πάνω από 20 χρόνια εξειδίκευσης στη διαμόρφωση εταιρικής στρατηγικής, στις δραστηριότητες επιχειρηματικής ανάπτυξης, στα operations, στους ανθρώπους, στη διαχείριση πελατών και συνεργατών.

Πλέον, κατέχοντας τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της NTT DATA Greece, διαχειρίζεται μεγάλης κλίμακας χαρτοφυλάκιο έργων, υπηρεσιών και συμβουλευτικών δραστηριοτήτων για παγκόσμιους οργανισμούς, με έδρα μεταξύ άλλων στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Φινλανδία, τη Σουηδία, το Βέλγιο και την Ιταλία.

Το ισχυρό εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στη μηχανική και τα οικονομικά συνδυάζει σπουδές στα Πανεπιστήμια Πατρών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Harvard και MIT, λαμβάνοντας πρακτική εμπειρία από διάφορους τομείς και πεδία, στρατηγικής, καινοτομίας, χρηματοδότησης, ηγεσίας, διαχείρισης ανθρώπων, μεγάλης κλίμακας οργανωτική αλλαγή και διαπραγματεύσεις και market intelligence.

Ευάγγελος Κωνσταντίνης
Ευάγγελος Κωνσταντίνης
Ευάγγελος Κωνσταντίνης

Ο Ευάγγελος Κωνσταντίνης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της NTT DATA Greece.