Ευάγγελος Βάγιας
Ευάγγελος Βάγιας
Ευάγγελος Βάγιας

O Ευάγγελος Βάγιας είναι Technology & Digital Transformation Director στη Demo Pharmaceuticals S.A.

Ευάγγελος Βάγιας

O Ευάγγελος Βάγιας είναι Technology & Digital Transformation Director στη Demo Pharmaceuticals S.A. όπου ηγείται της ανάπτυξης, λειτουργίας και αναβάθμισης των ΙΤ υποδομών και εφαρμογών της εταιρείας, με στόχο να υποστηρίξει το αναπτυξιακό της πλάνο και να προωθήσει τον Τεχνολογικό & Ψηφιακό Μετασχηματισμό της. Διαθέτει σημαντική εργασιακή εμπειρία σε τομείς όπως ΙΤ, Telco, Cloud, Data Analytics, Business Strategy, Digital Transformation & Change Management. Έχει απασχοληθεί σε Διευθυντικούς ρόλους σε μεγάλους οργανισμούς στον Τραπεζικό κλάδο και τις Τηλεπικοινωνίες (Eurobank, Όμιλος OTE, Intracom) όπου ανέπτυξε και υλοποίησε επιτυχώς σύνθετα προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού, ενώ παράλληλα ήταν υπεύθυνος για μεγάλης κλίμακας οργανωτικές δομές τεχνολογίας. Έχει επίσης δραστηριοποιηθεί σε τομείς όπως η Ενεργειακή Διαχείριση και μείωση του ενεργειακού κόστος, καθώς και στον Ακαδημαϊκό τομέα με διδακτική & ερευνητική δραστηριότητα. Είναι  Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ, Ε.Μ.Π. και κατέχει Executive Certificate in Change Management από το Henley Business School.
Ευάγγελος Βάγιας
Ευάγγελος Βάγιας
Ευάγγελος Βάγιας

O Ευάγγελος Βάγιας είναι Technology & Digital Transformation Director στη Demo Pharmaceuticals S.A.