Γαβριήλ Μαυρέλλης
Γαβριήλ Μαυρέλλης
Γαβριήλ Μαυρέλλης

Διευθύνων Σύμβουλος στην GeoSpatial Enabling Technologies Ltd.

Γαβριήλ Μαυρέλλης

Είναι έμπειρο εκτελεστικό στέλεχος διοίκησης και επιχειρηματίας με πολύχρονη εμπειρία στο τομέα της Γεωπληροφορικής. Υποστηρίζει δυναμικά την καθιέρωση των ανοικτών προτύπων, τις δράσεις της κοινότητας του ελεύθερου λογισμικού και την ιδέα του διαμοιρασμού των δεδομένων και της γνώσης.

Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδίων καθώς και στον επανασχεδιασμό επιχειρησιακών ροών με στόχο την βελτίωση της κερδοφορίας. Έχει ικανότητες σε θέματα στρατηγικής και υλοποίησης, στοχοθέτησης και επίτευξη κερδοφορίας, διοίκησης, καθοδήγησης στελεχιακού δυναμικού και διεθνούς επιχειρηματικότητας. Διαθέτει επίσης σημαντική τεχνογνωσία σε θέματα Γεωπληροφορικής, Ανοικτών Δεδομένων, Επιχειρηματικής Ευφυΐας, Περιβάλλοντος, Τηλεπισκόπησης.

Είναι μηχανικός (ΕΜΠ) ειδικευμένος σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Henley Business School).

Γαβριήλ Μαυρέλλης
Γαβριήλ Μαυρέλλης
Γαβριήλ Μαυρέλλης

Διευθύνων Σύμβουλος στην GeoSpatial Enabling Technologies Ltd.