Γιάννης Σύρρος
Γιάννης Σύρρος
Γιάννης Σύρρος

Principal, Deloitte Consulting Advisory Services team

Γιάννης Σύρρος

Ο κ. Γιάννης Σύρρος διετέλεσε για πάνω από 20 χρόνια Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ), ενώ από το 2022 κατέχει τη θέση του Επίτιμου Προέδρου του Παγκόσμιου Συνδέσμου Υπηρεσιών Καινοτομίας και Τεχνολογίας (WITSA), τα μέλη του οποίου αντιπροσωπεύουν το 90% της παγκόσμιας αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Έχει επίσης διατελέσει Σύμβουλος Ψηφιακής Τεχνολογίας για θέματα Κοινωνίας της Πληροφορίας στα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας και Πρόνοιας, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Υπήρξε μέλος της Επιτροπής Κατάρτισης για το σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας” στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ , ενώ παράλληλα συμμετείχε ως εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση προτάσεων στο πλαίσιο του 5th RTD Framework Programme.

Κατέχει πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής με μεταπτυχιακές σπουδές στα πανεπιστήμια East Anglia και Hertfordshire, στα γνωστικά αντικείμενα Information Systems και Management αντίστοιχα.

Γιάννης Σύρρος
Γιάννης Σύρρος
Γιάννης Σύρρος

Principal, Deloitte Consulting Advisory Services team