Γιάννης Σύρρος
Γιάννης Σύρρος
Γιάννης Σύρρος

Γενικός Διευθυντής του ΣΕΠΕ, Πρόεδρος του WITSA και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του DIGITALEUROPE.

Γιάννης Σύρρος

Γεννήθηκε στη Λαμία το 1972 και έχει εμπειρία 29 ετών στον κλάδο Ψηφιακής Τεχνολογίας. Είναι Μηχανικός Πληροφορικής με μεταπτυχιακές σπουδές από τα πανεπιστήμια East Anglia και Hertfordshire, σε Information Systems και Management αντίστοιχα. Είναι Γενικός Διευθυντής του ΣΕΠΕ, Πρόεδρος του WITSA (World Information Technology and Services Alliance) και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του DIGITALEUROPE (European Industry Association for Digital Technology). Έχει επίσης διατελέσει Σύμβουλος για θέματα Κοινωνίας της Πληροφορίας στα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας και Πρόνοιας, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Υπήρξε μέλος της Επιτροπής Κατάρτισης για το σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας” στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ. Παράλληλα, συμμετείχε ως εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την αξιολόγηση προτάσεων στο πλαίσιο του 5ου RTD Framework Programme. Στο παρελθόν έχει εργαστεί σε επιχειρήσεις του κλάδου για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και υποστήριξη προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών Ψηφιακής Τεχνολογίας.