Γιώργος Ζενζεφίλης
giorgos zenzefilis
Γιώργος Ζενζεφίλης

Κατέχει τη θέση Director Products, Europe στην EURONET.

Γιώργος Ζενζεφίλης

Ο Γιώργος Ζενζεφίλης είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Master of Science (MSc) Systems & Control από το University of Manchester, UK και πτυχίου Μηχανολόγων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Πριν την ένταξή του το 2015 στην ΕURONET Worldwide (Nasdaq: EEFT), ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα των Payment Services, κατείχε ανώτερες διοικητικές θέσεις στις βιομηχανίες Lotteries & Gaming, Information & Communications Technologies (ICT), Transporation & Logistics, καθώς και Oil & Gas, έχοντας εργαστεί στον Όμιλο INTRALOT, τη Geopost, τον Όμιλο INTRACOM και την SHELL Research. Σήμερα, κατέχει την θέση Director Products, Europe στην EURONET, ενώ κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, ηγήθηκε σημαντικών έργων, όπως η τεχνολογική μεταρρύθμιση της Κοινωνικής Ασφάλισης για την Ελλάδα, συμμετείχε ενεργά στην ανάπτυξη του G-Cluster στην Ελλάδα, ανέπτυξε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και συνεργασίες στην Ελλάδα και σε Ευρωπαικό επίπεδο και υπηρέτησε ως Σύμβουλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα επιχειρηματικότητας και Τεχνολογιών της Πληροφορίας. Έχει δημοσιεύσει σειρά ερευνητικών εργασιών σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια, ενώ συμμετέχει ενεργά σε διεθνή forum στους τομείς των Gaming & Fintech.
Γιώργος Ζενζεφίλης
giorgos zenzefilis
Γιώργος Ζενζεφίλης

Κατέχει τη θέση Director Products, Europe στην EURONET.