Γιάννης Σολδάτος
Γιάννης Σολδάτος
Γιάννης Σολδάτος

Είναι Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ, καθηγητής και επικεφαλής του IoT Group στο Athens Information Technology.

Γιάννης Σολδάτος

Ο Ιωάννης Σολδάτος (http://www.linkedin.com/in/johnsoldatos) είναι Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ, καθηγητής και επικεφαλής του IoT Group στο Athens Information Technology, Honorary Research Fellow στο University of Glasgow, ενώ υπήρξε Adjunct Professor στο Carnegie Mellon University στις ΗΠΑ (2007-2010).

Eιδικεύεται σε θέματα Industry4.0 και σχετικές τεχνολογίες (ΙοΤ, ΒigData, Artificial Intelligence).  Έχει συμμετάσχει με ηγετικό συμβουλευτικό ή τεχνικό ρόλο σε περισσότερα από 60 έργα πληροφορικής στους τομείς της βιομηχανικής παραγωγής, της εφοδιαστικής αλυσίδας, της υγείας και της ενέργειας. Παράλληλα, έχει διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην προσέλκυση πολλών εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδότησης καινοτόμων έργων έρευνας και ανάπτυξης (grants), για διάφορους οργανισμούς στους τομείς της πληροφορικής, της βιομηχανικής παραγωγής, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (FinTech), της υγείας και της ψηφιακής ασφάλειας.

Είναι συνιδρυτής των πλατφορμών OpenIoT.eu και Edge4Industry.eu, ενώ έχει συγγράψει περισσότερα από 180 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων, καθώς και τέσσερα βιβλία (edited volumes). Αρθρογραφεί τακτικά σχετικά με τεχνολογίες Ιndustry4.0 σε διεθνή ηλεκτρονικά περιοδικά και blogs, ενώ συμμετέχει συχνά ως ομιλητής σε σχετικά συνέδρια.

Έχει υπάρξει μέλος διοικητικού συμβουλίου σε διάφορους οργανισμούς, καθώς και εμπειρογνώμονας σε επιτροπές προτυποποίησης και ψηφιακής στρατηγικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Γιάννης Σολδάτος
Γιάννης Σολδάτος
Γιάννης Σολδάτος

Είναι Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ, καθηγητής και επικεφαλής του IoT Group στο Athens Information Technology.