Κατερίνα Παπαθωμά
Κατερίνα Παπαθωμά
Κατερίνα Παπαθωμά

Skilled in Medical Affairs and R&D in the areas of Oncology, Hematology, Hospital Sales, Clinical Monitoring, and Good Clinical Practice (GCP).

Κατερίνα Παπαθωμά

Experienced Consultant at MGC Consulting Services and former Medical Director, Katerina Papathoma has a demonstrated history of working in the pharmaceutical industry. She is skilled in Medical Affairs and R&D in the areas of Oncology, Hematology, Hospital Sales, Clinical Monitoring, and Good Clinical Practice (GCP). She is strong healthcare services professional graduated from the National and Kapodistrian University of Athens.