Κατερίνα Παπαθωμά
Κατερίνα Παπαθωμά
Κατερίνα Παπαθωμά

Πιστοποιημένη Business Coach & Mentor, Business Advisor
Managing Consultant at MGC Consulting Services

Κατερίνα Παπαθωμά

Χημικός, Πανεπιστημίου Αθηνών, με Pharmaceutical Physician Diploma, Πανεπιστημίου Βασιλείας (Ελβετίας) και εκτεταμένη εμπειρία δεκαετιών στη Φαρμακευτική Βιομηχανία και γενικότερα στον τομέα υγείας στη χώρα μας, στην ΕΕ και στην περιοχή ΕΜΕΑ.

Η εμπειρία της διατρέχει τόσο τον Δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα.

Συγκεκριμένα, έχει εργαστεί για τον Δημόσιο Τομέα στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) και στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Κυρίως όμως έχει εργαστεί για την τοπική και διεθνή Φαρμακοβιομηχανία (ΒΙΑΝΕΞ, Winthrop, Cilag, ROCHE, Janssen Cilag, Janssen EMEA). Όλα αυτά τα χρόνια διετέλεσε υψηλόβαθμο στέλεχος (first line) ως Director of Medical & Scientific Affairs, Drug Quality and Regulatory Affairs. Είχε επίσης την ευκαιρία να ηγηθεί και να διευθύνει μεγάλες διεθνείς ομάδες, τμήματα και projects με ενδιαφέρον και επίπτωση για μεγάλο αριθμό χωρών.

Ως Managing Consultant at MGC Consulting Services προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους τομείς Έρευνας & Ανάπτυξης, Κλινικής έρευνας, Ιατρικών Υποθέσεων, Κανονιστικών και Κυβερνητικών Υποθέσεων.

Ως πιστοποιημένη Business Coach & Mentor υποστηρίζει με τις υπηρεσίες της, νεοφυείς επιχειρήσεις καθώς και στελέχη μικρών και μεγάλων εταιριών.

Είναι δραστήριο μέλος του Κέντρου Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδας.

Κατερίνα Παπαθωμά
Κατερίνα Παπαθωμά
Κατερίνα Παπαθωμά

Πιστοποιημένη Business Coach & Mentor, Business Advisor
Managing Consultant at MGC Consulting Services