Μανόλης Αλιβιζάτος
Μανόλης Αλιβιζάτος
Μανόλης Αλιβιζάτος

Υπεύθυνος του Τομέα Analytics, BI και Innovation της NTT DATA Greece

Μανόλης Αλιβιζάτος

Ο Μανόλης Αλιβιζάτος είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών (ΕΜΠ 2002) με σχεδόν 20 χρόνια εμπειρία στην Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) και στην Ανάπτυξη Λογισμικού σε διάφορους τομείς (Εφαρμοσμένη Έρευνα, Άμυνα & Διάστημα, Marketing / Έρευνα Αγοράς, Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών, Επιστήμες Υγείας) ως Τεχνικός Επικεφαλής και Διαχειριστής Έργων σε Εταιρικές Λύσεις Λογισμικού Μεγάλης Κλίμακας και Καινοτομίας. Αποτελέσματα της Διδακτορικής του Διατριβής (Διδάκτωρ Μηχανικός, ΕΜΠ 2005) πάνω σε αλγορίθμους Επεξεργασίας Δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν στον τομέα της Άμυνας. Συμμετείχε σε διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες (2009-2014) ως Εταίρος και Διαχειριστής στο λιανικό εμπόριο και την εγκατάσταση συστημάτων. Στη συνέχεια διερεύνησε επιχειρηματικές ευκαιρίες στον τομέα των Data Analytics και εργάστηκε στη Συμβουλευτική σε θέματα Data Management & Machine Learning / AI. Από τότε έχει δουλέψει ως στέλεχος σε διάφορες εταρείες που προσφέρουν λύσεις σε μεγάλους πελάτες για Advanced Analytics και Data Management. Το 2022 ανέλαβε ως Υπεύθυνος του Τομέα Analytics, BI και Innovation της NTT DATA Greece και συμμετέχει στην Ανάπτυξη Λογισμκού και την Επέκταση Δραστηριοτήρων της NTT DATA στον τομέα των Δεδομένων της Υγείας.