Μαρία Γάτσου
Μαρία Γάτσου
Μαρία Γάτσου

Γενική Διευθύντρια του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Μαρία Γάτσου

Η Μαρία εντάχθηκε στο δυναμικό του ΣΕΤΕ το 2018 ως Διευθύντρια Επικοινωνίας και τον Σεπτέμβριο του 2020 ανέλαβε Γενική Διευθύντρια του Συνδέσμου. Έχει πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο Marketing Management από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο στο Τουριστικό Μάρκετινγκ από το University of Surrey.

Ξεκίνησε την πολυετή πορεία της στον κλάδο της επικοινωνίας το 2000. Εντάχθηκε στο δυναμικό της V+O Communication το 2005, όπου και απέκτησε πείρα σε τομείς, όπως ο τουρισμός, η ναυτιλία, το real estate, το λιανικό εμπόριο κ.λπ. Έχει αποδεδειγμένο ιστορικό στον σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικών πλάνων επικοινωνίας (public affairs, media relations κ.λπ.), καθώς και στην επικοινωνιακή διαχείριση εκτάκτων περιστατικών και κρίσεων.

Μαρία Γάτσου
Μαρία Γάτσου
Μαρία Γάτσου

Γενική Διευθύντρια του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.