Στέλιος Αρχοντάκης
Στέλιος Αρχοντάκης
Στέλιος Αρχοντάκης

Ο Στέλιος είναι Διευθύνων Σύμβουλος και Ιδρυτής της BioCoS.

Στέλιος Αρχοντάκης

Ο Στέλιος είναι Διευθύνων Σύμβουλος και Ιδρυτής της BioCoS. Είναι κάτοχος διδακτορικού στην Ανθρώπινη Γενετική από το Paris Diderot-Paris VII (France), με άριστα μετ’ επαίνου (très honorable avec felicitations du jury). Έχει ~20 χρόνια εμπειρίας στην Βιοπληροφορική και Βιοτεχνολογία, και πριν την ίδρυση της BioCoS είχε ενεργό ρόλο στην υλοποίηση ερευνητικών έργων από διαφορετικούς τομείς, όπως γενωμική, καρκίνου, και επιστήμη φυτών. Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης και κλιμάκωσης προϊόντων βιοτεχνολογίας.
Στέλιος Αρχοντάκης
Στέλιος Αρχοντάκης
Στέλιος Αρχοντάκης

Ο Στέλιος είναι Διευθύνων Σύμβουλος και Ιδρυτής της BioCoS.